Rädda Svartedalen har överklagat flera planerade skogsavverkningar i skyddsvärd skog i Hålt

f.d. kronopark i Stenungsund! Mark- och miljödomstolen har tills vidare stoppat avverkningarna med hänvisning till artskyddet för tjäder och fler andra arter och deras livsmiljöer. Vi har också begärt att de värdefullaste delarna skall få reservatskydd och utses som Natura 2000- område, ett ärende som ligger hos regeringen för avgörande. Området har ägts av Sveaskog, men nyligen sålts ut på privata marknaden


Sveaskog – ett bolag som här gett profiten ett ansikte

Häromdagen kunde man läsa att det statliga skogsbolaget Sveaskog skulle ”pausa” skogsavverkningen i Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplog. Det låter väldigt ansvarsfullt, men sanningen är att skogen skulle ha tagits ned om inte samer och naturvårdare slagit larm. Sveaskog är inte mycket bättre på andra håll. Här i Västsverige håller de på och säljer ut de sista av statens kronoparker. En av dem är Hålt i Svartedalen med fina tjädermarker och spelande tjäder och orrspelplats, järpe och andra särskilt skyddsvärda fågel- och växtarter, mossor och lavar. Här finns 120 – årig tallskog och 130-årig blandskog och Sveaskog hade avsatt en väldigt stor del av den produktiva skogsmarken som frivilligt skydd väl medvetna om naturvärdena i området. Strax innan försäljningen av kronoparken, 2018, tog bolaget bort större delen av skyddet. Det är tydligen så Sveaskogs s.k. skydd fungerar, dvs det flyttas över till något annat område när det är avverknings- eller försäljningsdags. Trots protester från föreningen har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnat klartecken för skogsavverkningar i Hålt och som redan har påbörjats. Men ytterst är det regeringsmakten som styr och ger direktiv till bolaget och numera verkar varken spelplatser eller nyckelbiotoper gå fria. Det är en penningjakt utan motstycke och i EU är Sverige nästan ”sämst i klassen” vad gäller skogsskyddet med endast ca 3 % skyddad skog nedanför fjällkedjan. Vi ser ett allt intensivare hyggesbruk trots att detta skogsbruk svarar för mer koldioxidutsläpp än vad alla andra utsläppskällor bidrar tillsammans med per år i landet. Gammelskogen och den biologiska mångfalden trängs allt mer undan trots vackra målbilder från statsmakten om motsatsen. Det visar Sveaskogs agerande. Om regeringens skogsutredning som blev klar i dagarna skulle gå igenom försämras skyddet av våra skogar ännu högre grad. och bl.a. kommer nyckelbiotoperna att försvinna.. Det behövs protester och det är bråttom med en kursändring. Sveaskog behöver nog en helt annan och mer ansvarstagande och miljömedveten ledning för att sköta våra gemensamt ägda skog