Gammelskog i Svartedalen

Gammelskog i Svartedalen hotad av omfattande skogsavverkningar!

Nära Bjurevatten i Stenungsund har statliga Sveaskog sålt av en av sina sista kronoparker, ett stort område, Hålt som såväl Länsstyrelsen som Stenungsunds kommun föreslog som naturreservat redan 2003.

Över hundraåriga skogsbestånd med tjäderrika marker hotas nu i dagarna av avverkning.

Rädda Svartedalen kommer att protestera mot planerna.

Sveaskog hade gjort stora fri illga avsättningar i skogsbestånden, men tog bort dessa strax före försäljningen.

Vi anser att Sveaskogs s.k. skyddspolicy är ett rent bedrägeri!

 1.  Brev till Sveaskogs styrelse 2020 09 10
 2.  Länsstyrelsen hemställan om Natura 2000 och naturreservat för Hålt 2020-09-10
 3.  Naturvärdesberdömningar och inventeringar Hålt bilaga 1 2020-09-10
 4.  Sammanställning av skogen och dess fördelning Hålt Bil nr 2
 5.  Skogsstyrelsen angående avverkningsanmälan, Hålt, Svartedalen
 6.  Svartedals området. Bil.nr.3
 7. Rödlistade kärlväxter, Hålt 01
 8. Rödlistade kärlväxter, Hålt 02
 9. Planerade avverkningar i fd Sveaskogs Hålt (tidigare kronopark i Svartedalen),
  Mällby 1:1. Sveaskog avsättningar mm. -> nu privat med avverkningar.
IMG_20200831_165834

IMG_20200831_165834

IMG_20200831_170826

IMG_20200831_170826

IMG_20200831_170556

IMG_20200831_170556

IMG_20200831_163656

IMG_20200831_163656

IMG_20200831_165834

IMG_20200831_165834

IMG_20200831_170826

IMG_20200831_170826