Ny väg till stora Bjurevatten

 

Vi har nyligen noterat att det påbörjats en ny väg till Stora Bjurevatten. Skogen har avverkats i en korridor som ligger utanför, norr om avverkningsanmälan A36315-2020. Vi bedömer att vägen ej är avsedd för skogsbruksändamål i första hand. Har markägaren samrått med länsstyrelsen enl MB kap 12 § 6 om byggande av vägen?

Anmärkningar i samband med skogsåtgärder på Mällby 1.1 Stenungsund.pdf