Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen inom Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område för fågellivet

Ladda ner PDF