En hemsk avverkning har skett i Svartedalen! Mitt i reservatet och i Natura 2000- områdena!

 


Upp till 115 årig tall- och granskog, ett område med gammal skog har skövlats vid Källdalatorpet i Södra Svartedalen. Avverkningen pågår nu då fåglarnas häckningstid har börjat! Spillkråkan och flera andra arter har blivit hemlösa! Vi i Rädda Svartedalen har skrivit flera gånger till Skogsstyrelsen och begärt samråd och framfört synpunkter på avverkningen, att den inte bör ske och att det finns stora naturvärden i området. Skogsstyrelsen har inte svarat på våra skrivelser och nu vräks skogen ned. Trots det som har skett och nu fortsätter är avverkningen dubbelcertifierad! Det framgår av de utskottade virkeshögarna. Många har hört av sig och undrar varför skogsägare får göra så här i naturreservat och i Natura 2000- områden! Frågan är om något annat land i EU får gör så här?!

Föreningen Rädda Svartedalen