Våtmarksåtgärder i Svartedalen

Bakgrund

Sportfiskarna beviljades LOVA-medel under 2022 för våtmarksinventering i Svartedalen norr om Göteborg där Naturskyddsföreningen också är medfinansiär. Syftet med det projektet är att inventera alla våtmarker (1415 st) i skogsområdet Svartedalen. Målet med projektet är att ha bra underlag inför framtida våtmarksåtgärder. Samma upplägg har gjorts tidigare i både Göteborg och Risveden.

Sportfiskarna har de senaste 2 åren medverkat och spridit kunskap om det pågående projektet i Svartedalsrådet där markägaren, kommuner, lokala intressenter (ex. Rädda Svartedalen och naturskyddsföreningen), västkuststiftelse och länsstyrelse träffas 1 gång om året. Vid inventeringarna har flertalet utdikade våtmarker redan hittats. Fyra av de inventerade våtmarkerna som klassades som dikade ligger inom reservatet där Naturvårdsverket samt en privat markägare äger mark, där den privata markägaren har ställt sig positiv till en förstudie av objekt inom reservatet. Naturvårdsverket kommer att kontaktas inom projektet. Dispens för reservatsföreskrifter, strandskydd och anmälan om vattenverksamhet kommer att utredas i varje enskilt fall

LÄS hela utredningen HÄR

Author: radda@svartedalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *