Sparvugglan får nya ”bostäder” i Svartedalen!

Rädda Svartedalen har börjat sätta upp sparvuggleholkar i Svartedalens naturreservat. Vi har varit två lag som har tillverkat 20 holkar efter en norsk modell med kraftigt framstycke av asp eller gran. Det gör det svårt för mård och andra djur att röva ägg och ungar. Vi har hittills satt upp lite drygt hälften av holkarna i gamla kända revir och i andra områden där sparvuggla har hörts. Vi lägger också lite strö i botten på holkarna för att ungarna skall få det varmt och behagligt. Vi spikar inte i träden utan hänger upp holkarna med hjälp av vajer. Nu är det bara att vänta och se vilka ”bostäder” som faller ugglorna i smaken.

Author: radda@svartedalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *