Månad: februari 2023

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen inom Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område för fågellivet Ladda ner PDF Download PDF

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022. Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-24 Klimatnytta och biologisk mångfald: Dikade torvmarker släpper ofta ut mycket växthusgaser. På…