Ang. planerade avverkningar, avverkningsanmälningar, A33496-2021, A33493-2021,mfl i Natura 2000 för Svartedalen,

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (Föreningen) har tidigare framfört en rad
synpunkter över rubricerade avverkningsanmälningar i Svartedalen till Skogsstyrelsen i
Natura 2000-området. Avverkningsanmälningarna, A33496-2021, A33493-2921, A33455-
2021, A33448-2021, A33426-2021 samt A48345-2021 har lämnats in av skogsägaren Helen
Benjaminsson. Efter mycket lång tid och upprepade påstötningar fick vi svar från Fyrbodals
distrikt att det från deras sida inte fanns tillräckliga skäl att förelägga om åtgärder med hänsyn
till naturmiljön i dessa fall. (mail 17 april 2023 med mailkonversation, underlag etc, bilaga 1a
och 1b).

Läs mer

Author: Anders Melin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *