Månad: mars 2023

Kallelse till årsmöte

Årsmöte onsdagen den 28 mars 2023 kl. 19:00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv. Efter mötet kommer Kåre Ström att…

Svar på skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Bakgrund Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag…