Kategori: 2023

Ang. planerade avverkningar, avverkningsanmälningar, A33496-2021, A33493-2021,mfl i Natura 2000 för Svartedalen,

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (Föreningen) har tidigare framfört en radsynpunkter över rubricerade avverkningsanmälningar i Svartedalen till Skogsstyrelsen iNatura 2000-området. Avverkningsanmälningarna,…

Angående skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag kring…

Kallelse till årsmöte

Årsmöte onsdagen den 28 mars 2023 kl. 19:00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv. Efter mötet kommer Kåre Ström att…

Svar på skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Bakgrund Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag…

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen inom Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område för fågellivet Ladda ner PDF Download PDF

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022. Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-24 Klimatnytta och biologisk mångfald: Dikade torvmarker släpper ofta ut mycket växthusgaser. På…