Författare: Anders Melin

Ang. planerade avverkningar, avverkningsanmälningar, A33496-2021, A33493-2021,mfl i Natura 2000 för Svartedalen,

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (Föreningen) har tidigare framfört en radsynpunkter över rubricerade avverkningsanmälningar i Svartedalen till Skogsstyrelsen iNatura 2000-området. Avverkningsanmälningarna,…

Angående skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag kring…

Kallelse till årsmöte

Årsmöte onsdagen den 28 mars 2023 kl. 19:00, hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv. Efter mötet kommer Kåre Ström att…

Svar på skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Bakgrund Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag…

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen

Ang. gallring/avverkning av ädellövskogsbestånd vid Grandalen inom Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område för fågellivet Ladda ner PDF Download PDF

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022. Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-24 Klimatnytta och biologisk mångfald: Dikade torvmarker släpper ofta ut mycket växthusgaser. På…

God Jul och Gott Nytt År

Önskar ”Den ideella föreningen Rädda Svartedalens Vildmark” till er ALLA

Hålt – Svartedalen (norr Göteborg)- Skogsavverkningar

Tjäderhabitat i Hålt Sammanfattning av Mark- och miljödomstolen Vänersborg DOM 2021-06-16 meddelad i Vänersborg Mål nr M 4942-20 M 4971-20…

Synpunkter på avverkningsanmälningar som berör Svartedalen 1:23

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0520142 Svartedalen.Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. Ifågeldirektivet…

”Svartedalens pärlor”

Boken om ”Svartedalens pärlor” finns fortfarande kvar och kan köpas av: Akademibokhandeln i KungälvKongahälla center (Älvebacken 13) 44248 Kungälv Telefon:…