Angående skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag kring en utförd gallring på fastigheten Svartedalen 1:23 i Kungälvs kommun, vid området Grandalen. Det gallrade beståndet ligger i Svartedalens naturreservat. Med detta dokument avser Skogsstyrelsen att besvara de frågor och bemöta de förslag som framställdes i skrivelsen.

Grandalen ädellövskog skrivelse till Skogsstyrelsen jan 2023

Svar till Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark

Author: Anders Melin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *