Våtmarksinventering i Svartedalen 2022

Våtmarksinventering i Svartedalen 2022. Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-24 Klimatnytta och biologisk mångfald: Dikade torvmarker släpper ofta ut mycket växthusgaser. På…

God Jul och Gott Nytt År

Önskar ”Den ideella föreningen Rädda Svartedalens Vildmark” till er ALLA

Hålt – Svartedalen (norr Göteborg)- Skogsavverkningar

Tjäderhabitat i Hålt Sammanfattning av Mark- och miljödomstolen Vänersborg DOM 2021-06-16 meddelad i Vänersborg Mål nr M 4942-20 M 4971-20…

Synpunkter på avverkningsanmälningar som berör Svartedalen 1:23

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0520142 Svartedalen.Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. Ifågeldirektivet…

”Svartedalens pärlor”

Boken om ”Svartedalens pärlor” finns fortfarande kvar och kan köpas av: Akademibokhandeln i KungälvKongahälla center (Älvebacken 13) 44248 Kungälv Telefon:…

16/6 Anmälan om avverkning på fastigheten Mällby 1:1 i Stenungsunds kommun

Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 4942-20 BAKGRUNDTomas Saxborn äger den drygt 232 hektar stora fastigheten Stenungsunds Mällby1:1. Den 4…

Ny väg till Stora Bjurevatten

Ny väg till stora Bjurevatten   Vi har nyligen noterat att det påbörjats en ny väg till Stora Bjurevatten. Skogen…

Uggleprojekt i Svartedalen

”renovering av bostadsbeståndet” för sparvugglan” Sedan lång tid har vi i olika föreningar följt ugglebestånden i Svartedalen. Länge har det…